ROT-avdrag

Björkmanbygg använder den så kallade fakturamodellen. Det innebär att du som privatkund bara betalar 30% av arbetskostnaden för de flesta tjänster på din villa, ditt fritidshus samt inomhus på din bostadsrätt. Resten ersätter Skatteverket i form av skatteavdrag (ROT).

Rut-avdrag:

Björkmanbygg erbjuder även tjänster med rutavdrag 50% av arbetskostnaden för exempelvis snöröjning på tak, trädfällning, buskröjning på din villatomt.

Björkmanbygg gör avdraget på din faktura, så du slipper reglera det i din egna självdeklaration. Detta kräver att arbetet och avdraget blir godkänt av Skatteverket. Blir det inte godkänt, står du som kund för 100% av arbetskostnaden.

Betalning:

  • Sker mot faktura 10 dagar netto.
  • Godkänns inte ett yrkande av ROT-avdrag, betalar du som kund resterande belopp direkt efter avslag.
  • Längre uppdrag faktureras löpande.

 

Du kan läsa mer om ROT och Rut - avdrag på Skatteverkets hemsida.

 

https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/rotrutarbete.4.2ef18e6a125660db8b080002674.html