Här beställdes tillbyggnad och ändrad användning av ett fritidshus. Idéer, konstruktionslösningar och måttberäkningar ingick i arbetet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här beställdes en ombyggnad av strandhusanläggning med trallar och grundläggning vid havet. Konstruktion, speciallösningar och säkerhetstänkande, med tanke på underliggande berg och det havsnära läget, ingick.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här beställdes en totalrenovering av en källarvåning. Kunskap om gällande regler, precisionsarbete och beräkningar ingick.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här beställdes en totalrenovering av ett badrum. Kunskap om gällande branchregler följs noggrant.

Bilder på färdiga badrum finns på interiörsidan - badrum.

 

Tillbyggnad, ändrad användning till vinterbonat fritidshus

Ombyggnad av strandhusanläggning vid havet

Totalrenovering av en källarvåning

Totalrenovering av badrum

  • Fall till brunnen